Naša obec

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2022 :                  508

z toho: - občanov (nad 15 rokov) :                             423

              - deti do (15 rokov)                                            85

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2022 :

Deti: (do 15 rokov)                  Mládež: (od 15  do 18 rokov)                  Doslpelí:

- dievčatá:          44                 dievčatá:            6                                      ženy:                   197

- chlapci:            41                  chlapci:             12                                     muži:                  208

   Spolu:              85                  Spolu:                18                                    Spolu:                 405

Voľba jazyka

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00  
Piatok: 08:00 - 12:00    

Fotogaléria

Kalendár