Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Úprava ceny za poskytnuté služby Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
Aktivácia UoZ Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Zmluva o poverení Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Slovak Telekom. a.s.
0.00 €
Úprava miestnych komunikácií Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: STRABAG s.r.o.
21597.24 €
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie služieb audítorom Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: GemerAudit, s.r.o.
840.00 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia strechy obecného múzea Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: SKLOTES- Alexander Jakub
10034.75 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Vystúpenie umelca ľudového hudobného nástroja na Deň obce Nová Bašta Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Kováts Marcel
120.00 €
Umelecké vystúpenie na Deň obce Nová Bašta Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Občianske združenie LíderTalent
120.00 €
vytvorenie tvorivej dielne - textilná výroba na Deň obce Nová Bašta Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Ádámová Veronika - ART ANGEL
200.00 €
hudobná produkcia na Deň obce Nová Bašta Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Norbert Markus - VARJOS
460.00 €
Vystúpenie v oblasti folkloristickej kultúry na Deň obce Nová Bašta Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Občianske združenie NOMÁD
200.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na projekt: Rekonštrukcia obecného múzea Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
5000.00 €
Finančná dotácia na projekt: Deň obce Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Zmluva o používaní SW Remek Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Remek, s.r.o.
0.00 €
Vykonanie stavebných prác na stavbe Vrchná stavba miestnej komunikácie Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: STRABAG s.r.o.
19838.70 €
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Slovenská republika zastúpená Okresným úradom BB
0.00 €
Odborná prehliadka chlórivacieho zariadenia Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Rozbora Jaroslav ml. - Vodohospodár
0.00 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Urbárske pozemkové spoločnosť
1020.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
32.50 €
Aktivácia UoZ Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Zabezpečenie mobilného výkupu - papier a lepenky, jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Brantner Gemer, s.r.o.
0.00 €
Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Nová Bašta Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Slovenská republika zastúpená Okresným úradom BB
5450.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy Odb.: Obec Nová Bašta
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
116.40 €

ROK 2020

Rok 2019

Zmluvy a dohody

Rok 2015

Zmluvy a dohody za rok 2015

Rok 2014

Zmluvy na rok 2014

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Rok 2013

Zmluva na rok 2013

Rok 2016

sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00    12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár